Pre test kompatibility musíte byť pripojený na internet (wifi, mobilné data...). Počas testu sa môžu objaviť vyskakovacie okná s rôznymi správami. Test trvá približne 10 sekúnd a po stlačení tlačítka "Spusti test" budete vyzvaný k potvrdeniu pomocou vyskakovacieho okna. Pokiaľ sa vám toto okno nezobrazí, zariadenie neodporúčame používať na meranie času.

Späť na prihlásenie